VOORWAARDEN

Voorwaarden: Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Vervoer: De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMRverdrag. Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.De voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegestuurd. U kunt de voorwaarden hieronder downloaden.

6010_algemene_vervoerscondities_-_versie_

2015 CMR Verdrag_0